DÍKY GADE Janin ranč

nar. 2. 10. 2001

Otec - FRIGO Povodie HronaDÍKY GADE Janin ranč - 6 mesiacovDÍKY GADE Janin ranč - 9 mesiacov

DÍKY GADE Janin ranč - 14 mesiacovDÍKY GADE Janin ranč - 18 mesiacovDÍKY GADE Janin ranč - 2 roky

     

 

Spä :: Hlavná stránka