Celoštátna výstava psov - Banská Bystrica 6. 5. 2001

Rozhodca: Mezsaros Bedrich

Prihlásených: 9
Zúčastnených: 8

Psi trieda dorastu: veľmi nádejný, Zoran Janin ranč
o:Sorbon z Cibíka m:Chera Janin ranč
maj. Juríček Ján
Psi trieda mladých: V 1, CAJC Atos z Agorovho dvora
o:Astor Ostrá hora m:Nina Janin ranč
maj. Zolvík Milan
V 2, Arko Biely rodo
o:Sorbon z Cibíka m:Joma od Peňažnej hory
maj. Gajdošová Mária
V 3, Argo Big Foot vom Pleissengrund
o:Rigo ze Žižkova rodiště. m:Ezra vom Wolfshorn
maj. Fronko Roman
Suky trieda dorastu: veľmi nádejná, Zorka Janin ranč
o:Sorbon z Cibíka m:Chera Janin ranč
maj. Goliášová Jana
Suky trieda mladých: V 1, CAJC Xely Janin ranč
o:Andy Janin ranč m:Giza od Peňažnej hory
maj. Hrubý Zdeněk
Suky trieda stredná: V 1, CAC Terka Janin ranč
o:Gazda od Peňažnej hory m:Hefa Janin ranč
maj. Goliášová Jana
Suky trieda otvorená: V 1, CAC, BOB Aneta Brusník II
o:Cezar Be-Sa m:Prita z Cibíka
maj. Goliášová Jana

SpäťHlavná stránka