Kalendár výstav - rok 2001

27.-28. 1. 2001 - CACIB Trenčín (Slovenská kynologická jednota, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava, tel:02/52492298)
výsledky

 
3.-4. 2. 2001 -
CACIB Brno (Sekretariát MVP, P.O.Box 87, CZ-638 00 Brno, tel:00420 5 48522129)
výsledky

 
24. 3. 2001 -
CAC Nitra (NITRACANIS, P.O.BOX 56 F, 949 01 NITRA, tel.-037 7734967)
výsledky

 
25. 3. 2001 -
Memoriál Prof. Antonína Hrůzu, špeciálna výstava (Ing.Jaroslav Matyáš, Inovecká 6, 953 01 Zlaté Moravce, tel.037/6322166)
výsledky

 
6. 5. 2001 -
CAC Banská Bystica (Ing.Pavol Ľupták, Ďumbierská 20, 974 01 Banská Bystrica, tel.:048/4177752)
výsledky

 
2.-3. 6. 2001 -
CACIB Nitra (MVPsekretariát, Dlhá 90, 949 01 Nitra, tel.:037/7336368)
výsledky

 
30. 6. - 1. 7. 2001 -
CACIB Brno (INTRERCANIS, Všetičkova 5, 656 12 BRNO, tel.:00420 5 43211558)
výsledky

 
15. 7. 2001 -
CAC Košice (SPZ Oktresná organizácia, Pri Miklušovej väznici 8, 040 01 Košice, tel.:055/6222212)
výsledky

 
18.-19. 8. 2001 -
CACIB Bratislava (Slovenský poľovnícky zväz, MVP, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava, tel.:02/52493755 )
výsledky

 
30. 9. 2001 -
CAC Prešov (Miestny kynologický klub Šariš, Čajkovského 28, 080 05 Prešov, tel.:051/53703 )
výsledky

 
27.-28. 10. 2001 -
CACIB Poznaň (Zw.ky.w Polsce, Oddzial w Poznaniu, ul.Św.Marcin 27, 60 967 POZNAŃ, tel.:0048/61/852 27 84 )
výsledky

 
3.-4. 11. 2001 -
CACIB Nitra (NITRACANIS, P.O.Box 56 F, 949 01 NITRA, tel.:037/7734967 )
výsledky

 
4. 11. 2001 -
EURÓPSKA ŠPECIÁLNA VÝSTAVA SLOVENSKÝCH ČUVAČOV (Ing Jaroslav Matyáš, Inovecká 6, 953 01 Zlaté Moravce, tel.:037/6322166 )
výsledky

Späť    Hlavná stránka