Medzinárodná výstava psov

– Trenčín, 24. 1. 2004

 

Rozhodca: Václavík Miroslav (CZE)

 

Psy trieda mladých:

V 1, CAJC – BORDERLOVE WHITE POWER

o: von Javorina Juraj, m: Ch. Borderlove White Beauty

ch. R. a T. Pajaci, maj. Jana Goliášová

 

Psy trieda stredná:

V 1, CAC, res. CACIB – ARNOLD CELINY

o: Ch. Iro Hodkovičský les, m: Saly Janin ranč

ch. Rudolf Schenk, maj. Eva Štaffenová

 

Psy trieda otvorená:

V1, CAC, CACIB, BOB ATLAS Z LARINHO DVORA

o: Frigo Povodie Hrona, m: Lara od Peňažnej hory

ch. Ing. Horislav Haratík, maj. Ing. Ján Radena

 

 

Suky trieda dorastu:

VN ELI BIELA DOLINA

o: Amor nad Amfiteátrom, m: Carmen Biela dolina

ch. Rudolf Papánek, maj. Rudolf Papánek

 

Suky trieda stredná:

V 1 – BAŠKA ŠŤASTNÝ PES

o: Kazan Janin ranč, m: Bikyna Schifferov dvor

ch. Ing. Vladimír Krištof, maj. Igor Gyurik

 

Suky trieda otvorená:

V 1 ELI JANIN RANČ

o: Argo Budvarka, m: Cessna z Lehôtskej lúky

ch. Jana Goliášová, maj. Ing. Jozef Žarnovičan

 

VD DÍKY GADE Janin ranč

o: FRIGO Povodie Hrona, m: GADE Janin ranč

ch. Jana Goliášová, maj. Jana Goliášová

Späť  Hlavná stránka