Kalendár výstav – rok 2004

24.-25. január 2004

CACIB Trenčín (Slovenská kynologická jednota, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava,

tel. 02/52492298, www.skj.sk)

výsledky

 

7.-8. február 2004

CACIB Brno (Sekretariát MVP, P. O. Box 87, CZ - 638 00 Brno, tel. 00420 5 48 52 21 29,

www.vystavypsu.cz)

výsledky

 

13. marec 2004

CAC Nitra (NITRACANIS, P. O. BOX 56 F, 949 01 NITRA, tel. 037/7734967, www.nitracanis.sk)

výsledky

 

14. marec 2004

Memoriál Prof. Antonína Hrůzu špeciálna výstava (Jana Goliášová, skanzen,

032 42 Pribylina, tel. 00421905297702)  POZVÁNKA + PROGRAM  a  PRIHLÁŠKA

výsledky

 

9. máj 2004

CAC Banská Bystica (Ing. Pavol Ľupták, Ďumbierská 20, 974 01 Banská Bystrica, tel. 048/4177752)

výsledky

 

29. máj 2004

CACIB Nitra (MVP sekretariát, Dlhá 90, 949 01 Nitra, tel. 037/7336368, www.cacibnitra.szm.com)

výsledky

 

26.-27. jún 2004

CACIB Brno (INTERCANIS, Všetičkova 5, 656 12 BRNO, tel. 00420 543 212 026, www.intercanis.cz,

e-mail: intercanis@intercanis.cz)

výsledky

 

18. júl 2004

CAC Košice (SPZ Okresná organizácia, Pri Miklušovej väznici 8, 040 01 Košice, tel. 055/6222212)

výsledky

 

21.-22. august 2004

2 x CACIB Bratislava (Slovenský poľovnícky zväz, MVP, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava,

tel. 02/52493755, www.skj.sk)

výsledky

 

6. november 2004

CACIB Nitra (NITRACANIS, P. O. Box 56 F, 949 01 NITRA, tel. 037/7734967, www.nitracanis.sk)

výsledky

 

7. november 2004

EURÓPSKA ŠPECIÁLNA VÝSTAVA SLOVENSKÝCH ČUVAČOV

(Jana Goliášová, skanzen, 032 42 Pribylina, tel. 00421905297702)  PROPOZÍCIE  a  PRIHLÁŠKA

výsledky

 

Späť :: Hlavná stránka