Kalendár výstav – rok 2007

27.-28. január 2007 – CACIB Trenčín (Slovenská kynologická jednota, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava, tel. 02/52492298, http://www.skj.sk/)

výsledky

10.-11. február 2007– CACIB Brno (Sekretariát MVP, P. O. Box 87, CZ - 638 00 Brno, tel. 00420 5 48 52 21 29, http://www.vystavypsu.cz/)

výsledky

17. marec 2007– CAC Nitra (NITRACANIS, P. O. BOX 56 F, 949 01 NITRA, tel. 037/7739341-2, http://www.nitracanis.sk/)

výsledky

6. máj 2007– CAC Banská Bystrica (Ing. Miroslava Záchenská, Nová 3, 974 01 Banská Bystrica, tel. 048/4177752, 0905753633, e-mail: mzachenska@indrop.gov.sk)

výsledky

12.-13. máj 2007– CACIB Bratislava (Slovenský poľovnícky zväz, MVP, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava, tel. 02/52623355, http://www.skj.sk/, e-mail: kynologia@spz-kynologia.sk)

výsledky   

26. máj  2007– Memoriál Prof. Antonína Hrůzu PRIBYLINA- špeciálna výstava (Jana Goliášová, skanzen, 032 42 Pribylina, tel. 00421910781247, e-mail: janagoliasova@stonline.sk)
POZVÁNKA + PROGRAM  a  PRIHLÁŠKA

výsledky

1. júna 2007– CAC–NV Senec (Ladislav Balogh, Budovateľská 6,900 27 Bernolákovo, tel:0908956613, e-mail: lacobalogh@zoznam.sk, www.pointer-sportclub.sk

výsledky

 2.-3. júna 2007 – CACIB Nitra (MVP sekretariát, Dlhá 90, 949 01 Nitra, tel. 037/7336368, http://www.nitradogs.sk/), e-mail: nitradogs@stonline.sk

výsledky

23.-24. júna  2007 – CACIB Brno (INTERCANIS, Všetičkova 5, 60200 BRNO, tel. 00420 543 212 026, http://www.intercanis.cz/, e-mail: intercanis@intercanis.cz), www.spzke-mesto.sk

výsledky

15. júl 2007– CAC Košice (SPZ Okresná organizácia, Pri Miklušovej väznici 8, 040 01 Košice, tel. 055/6222212, e-mail: spzke-mesto@stonline.sk)

výsledky

18.-19. august 2007– 2 x CACIB Bratislava (Slovenský poľovnícky zväz, MVP, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava, tel. 02/52623355, http://www.skj.sk/, e-mail: kynologia@spz-kynologia.sk)

výsledky 18.8.2007    výsledky 19.8.2007

3. november 2007– CACIB Nitra (NITRACANIS, P. O. Box 56 F, 949 01 NITRA, tel. 037/7734967, http://www.nitracanis.sk/, e-mail:nitracanis@nitracanis.sk)

výsledky

4. november 2007– EURÓPSKA ŠPECIÁLNA VÝSTAVA SLOVENSKÝCH ČUVAČOV(Jana Goliášová, skanzen, 032 42 Pribylina, tel. 00421910781247,e-mail: janagoliasova@stonline.sk), Program a propozície, Prihláška

výsledky

ROK 2005                                                                ROK 2002                                      

ROK 2004                                ROK 2001

ROK 2003                                ROK2006

 

 

Hlavná stránka

  Svetlomodrá, 14x14 px